Kansen voor organisaties die binnen de Stichting Vestingeiland Holland samenwerken

januari 2024

Vestingeiland Holland
Vestingeiland Holland

De Stichting Vestingeiland Holland is in 2020 opgericht door het toenmalige bestuur van de Stichting Ramtorenschip Buffel. (www.debuffel.nl). Het bestuur en vrijwilligers van deze stichting is er in geslaagd lid te worden van de “Museumverenigng.” Een vereniging waar veel respectabele musea lid van zijn. Dit lidmaatschap geeft toegang tot een groot museaal netwerk. De Buffel is vanaf  medio 2022 een erkend nationaal marine museum en erkend maritiem historisch erfgoed. Een museum dat nauw verbonden is aan de vroegere marine vestinghaven van Hellevoetsluis.

 

Door de Covid 19 pandemie moest het initatief om de Stichting Vestingeiland-Holland verder vorm te geven grotendeels worden stil gelegd. Per  1 januari 2023 is de gemeentelijke fusie gerealiseerd tussen de voormalige gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis.

Die fusie is nu de impuls om opnieuw te onderzoeken of samenwerking tussen met name museale

en erfgoedorganisaties kan worden gerealiseerd. Eén samenwerkingsprojecteerd is

wel gerealiseerd door de uitvoering van het plan “Fortresse-Holland marinkwartier Hellevoetsluis,”

 ( www.fortresseholland.nl). Dat plan heeft  inmiddels geleid tot de fusie van de Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis en de Stichting Droogdok Jan Blanken. Met het nieuwe bestuur van de Stichting Ramtorenschip Buffel worden momteel besprekingen gevoerd over de mogelijkheden om tot een constructieve

samenwerking te komen.  Inmiddels zijn echter  de eerste samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de Stichting Historyland in Hellevoetsluis en de Stichting Ramtorenschip Buffel in Hellevoetsluis. (www.debuffel.nl)  In Hellevoetsluis wordt gewerkt aan één museumorganisatie onder de naam Openluchtmuseum Fortresse Holland.

( www.fortresseholland.nl)  Uiteraard hoopt het bestuur dat in de komende maanden met meer organisaties samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt.

 

Samenwerking is het doel

Kansen voor commerciële en niet commerciële ondernemers

Om een breed publiek kennis te laten maken met de roemrijke en interessante historie van het dubbeleiland Voorne-Putten is het noodzakelijk dat organisaties op  Voorne-Putten samenwerken wil e.e.a. materieel en financieel aan de huidige wensen van het publiek uit binnen- en buitenland kunnen voldoen. Het bevorderen van samenwerken is het hoofddoel van de stichting.  

 

HISTORISCHE ERFGOEDLIJN HARINGVLIET

In bewerking