Kansen voor organisaties die binnen de Stichting Vestingeiland Holland samenwerken

1 januari 2024

Vestingeiland Holland
Vestingeiland Holland

De Stichting Vestingeiland Holland is in 2020 opgericht door het  bestuur van de Stichting Ramtorenschip Buffel. (www.debuffel.nl). Met ingang van 1 januari 2024 zijn de toen zittende bestuursleden teruggetreden uit die stichting en thans alleen nog bestuurlijk verantwoordelijk voor de Stichting Vestingeiland Holland.

De Stichting Ramtorenschip Buffel heeft vanaf 1 januari 2024 een geheel nieuw bestuur. 

 

Voorgeschiedenis

De vorige bestuurders van de Stichting  Ramtorenschip  Buffel hadden voor dat museum de volgendse doelen gesteld:

 

1. Het schip behouden voor de toenmalige gemeente Hellevoetsluis,

2. De realisatie van een museum gericht op de geschiedenis van de marine,

3. Het realiseren van een goede samenwerkingsvorm tussen musea en historische

    opganisaties binnen de toenmalige gemeente Hellevoetsluis.

 

De punten 1 en 2 zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd. Punt 3 echter nog niet geheel naar wens. 

Het bereiken van de museumstatus in 2022 was een belangrijk doel wat gerealiseerd werd doordat de

Stichting Ramtorenschip Buffel als volwaardig lid werd toegelaten tot de Museumverening. Dat lidmaatschap betekende toegang tot een groot museaal netwerk. DE Stichting Ramtorenschip Buffel werd door dat lidmaatschap vanaf medio 2022 een erkend nationaal marine museum en erkend als maritiem historisch erfgoed. Een museum dat nauw verbonden is aan de vroegere marine vestinghaven van Hellevoetsluis.

 

M.b.t. punt 3 van bovenvermelde doelen waren door het bestuur van de Stichting Ramtorenschip Buffel ook de nodige initiatieven ondernomen. Op niveau van de toenmalige gemeente Hellevoetsluis werd in goed overleg met die gemeente en betrokken lokale museale en historische organisaties besloten tot de oprichting van één museumorganisatie waarbinnen het Stadsmuseum Hellevoetsluis, de Stichting Droogdok Jan Blanken en de Stichting Ramtoren Buffel zouden fuseren. Door ondermeer de Covid 19 pandemie  werd de realisatie van die samenwerking en fusie ernstig vertraagd. Daarbij kwam dat in die periode ook vast kwam te staan dat er per 1 januari 2023 een gemeentelijke fusie zou plaats vinden tussen de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis.

 

Al die ontwikkelingen waren voor het bestuur van de Stichting Ramtorenschip Buffel reden om te werken aan de mogelijkheden om samenwerking met andere museale en historische organisaties op het eiland Voorne-Putten te onderzoeken. Daarbij gaat het dan primair over samenwerken op het gebied van marketing en public relations, het verwerven van financiële middelen, profesioneel management, wet en regelgeving etc. en    

en die activiteiten onder te brengen in een nieuwe stichting. Dat is de Stichting Vestingeiland Holland geworden.

 

Stand van zaken per 1 januari 2024

Op lokaal niveau ( Hellevoetsluis) is inmiddels de Stichting Fortresse-Holland gerealiseerd door de uitvoering van het plan “Fortresse-Holland Marinekwartier Hellevoetsluis,”  ( www.fortresseholland.nl).

Dat plan heeft  inmiddels geleid tot de fusie van de Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis en de Stichting Droogdok Jan Blanken. Met het nieuwe bestuur van de Stichting Ramtorenschip Buffel (www.debuffel.nl

worden momenteel besprekingen gevoerd over de mogelijkheden om tot een constructieve samenwerking te komen binnen de stichting Fortresse-Holland.

Binnen het bestuur van de Stichting Vestingeiland-Holland worden in de komende maanden contacten gelegd met diverse museale en historische organisaties op Voorne-Putten over hoe de beoogde samenwerking kan worden gerealiseerd.      

 

 

HISTORISCHE ERFGOEDLIJN HARINGVLIET

In bewerking