Kansen voor organisaties die binnen de Stichting Vestingeiland Holland samenwerken

januari 2022

Vestingeiland Holland
Vestingeiland Holland

De Stichting Vestingeiland Holland is op 9 juli 2020 onder haar huidige naam met de voorbereidende activiteiten gestart. In 2020 en in 2021 is het bestuur van de stichting daarin ernstig gehinderd door de Covid 19 pandemie waardoor het leggen van contacten ernstig is bemoeilijkt en tot ernstige vertragingen in de ontwikkelingen heeft geleid. Inmiddels zijn echter  de eerste samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de Stichting Historyland in Hellevoetsluis en de Stichting Ramtorenschip Buffel in Hellevoetsluis. (www.debuffel.nl)  In Hellevoetsluis wordt gewerkt aan één museumorganisatie onder de naam Openluchtmuseum Fortresse Holland.

( www.fortresseholland.nl)  Uiteraard hoopt het bestuur dat in de komende maanden met meer organisaties samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt.

 

Samenwerking is het doel

Kansen voor commerciële en niet commerciële ondernemers

Om een breed publiek kennis te laten maken met de roemrijke en interessante historie van het dubbeleiland Voorne-Putten is het noodzakelijk dat organisaties op  Voorne-Putten samenwerken wil e.e.a. materieel en financieel aan de huidige wensen van het publiek uit binnen- en buitenland kunnen voldoen. Het bevorderen van samenwerken is het hoofddoel van de stichting.  

 

HISTORISCHE ERFGOEDLIJN HARINGVLIET

In bewerking