Kansen voor organisaties die binnen de Stichting Vestingeiland Holland samenwerken

 

Vestingeiland Holland
Vestingeiland Holland

De Stichting Vestingeiland Holland is op 9 juli 2020 onder haar huidige naam met de voorbereidende activiteiten gestart. In 2020 is het bestuur van de stichting daarin ernstig gehinderd door de Covid 19 pandemie waardoor het leggen van contacten ernstig is bemoeilijkt en tot ernstige vertragingen in de ontwikkelingen heeft geleid. Eind 2020 zijn niettemin de eerste samenwerkingsafspraken gemaakt. Uiteraard hoopt het bestuur dat in de komende maanden met meer organisaties samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt.

 

Samenwerking is het doel

Kansen voor commerciële en niet commerciële ondernemers

Om een breed publiek kennis te laten maken met de roemrijke en interessante historie van het dubbeleiland Voorne-Putten is het noodzakelijk dat organisaties op  Voorne-Putten samenwerken wil e.e.a. materieel en financieel aan de huidige wensen van het publiek uit binnen- en buitenland kunnen voldoen. Het bevorderen van samenwerken is het hoofddoel van de stichting.