Tentoonstelling reddingwezen en uitgevoerde reddingen voor de kust van Zuidwest Nederland

I

START VAN EEN BIJZONDER RESTAURATIEPROJECT IN HISTORISCH THEMAPARK HISTORYLAND  HELLEVOETSLUIS

Sinds medio 2019 staat er een bijzonder schip op het terrein van Historyland in Hellevoetsluis. Het is de voormalige reddingboot President Jan Lels die gedurende de periode 1930-1965 dienst deed op het reddingstation Hoek van Holland. Deze reddingboot is in die periode betrokken geweest bij het redden van bemanningen van schepen en vliegtuigen die voor de kust van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en de monding van de Nieuwe Waterweg verloren zijn gegaan.  In de komende jaren wil Historyland de museale activiteiten gaan uitbreiden door onder meer aandacht te schenken aan de geschiedenis van het eiland Voorne. Dit in samenwerking met de voor dat doel opgerichte Stichting Vestingeiland Holland. Een onderdeel van die museale aandacht zal worden besteed aan de geschiedenis van het reddingwezen. Inmiddels is gestart met de bouw van een loods waarbinnen de restauratie van de voormalige reddingboot gaat plaats vinden. Dit in samenwerking met het Nationaal Reddingmuseum in Den Helder. De restauratie van de reddingboot en het inrichten van een tentoonstelling rond het reddingwezen zal deels worden uitgevoerd door vrijwilligers. In en rond Hellevoetsluis wonen en werken veel mensen die betrokken zijn bij de zeevaart of werkzaam zijn op scheepswerven. Het is daarom dat vanuit Historyland belangstellenden worden uitgenodigd zich aan te melden als vrijwilliger bij dit project. Informatie kan worden ingewonnen door een mailtje te sturen naar de werkgroep  President Jan Lels, email:     restauratieproject.jan.lels@gmail.com of  telefonisch contact opnemen met de coördinator van het project Tom Wensink  0181-841465

 

Loods tbv restauratie reddingboot President Jan Lels in aanbouw
Loods tbv restauratie reddingboot President Jan Lels in aanbouw