TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

                                                     Pagina is in ontwikkeling

 

Gebiedsontwikkelingen op Voorne

Investeren in verblijfsrecreatie en accomodatie.

Het toerisme in Nederland is sterk groeiend. Het aantal internationale toeristen nam in 2018 met

vijf procent toe en groeit nu al negen jaar op rij. Ook Nederland realiseerde in 2018 met 19 miljoen internationale verblijfsgasten, een groei van vijf procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Bezien we toerisme in macro-economisch perspectief dan levert toerisme en recreatie Nederland jaarlijks 87,5 miljard euro op en vinden 679 duizend Nederlanders werk in de sector. 

Op de Zuid-Hollandse eilanden zijn er nog volop kansen voor uitbreiding van recreatie en toerisme. Weliswaar zijn de laatste jaren recreatieve visies ontwikkeld en in uitvoering genomen, maar de groei in deze sector dient nog verder gestimuleerd te worden. De relatie met de Randstad en de Drechtsteden is hierbij van belang. De laatste jaren is de relatie tussen het stedelijk en landelijk gebied fors veranderd. Het landelijk gebied wordt steeds meer een recreatieve zone, waarin de stedeling in alle rust kan recreëren. De stedeling zoekt hierbij kwaliteiten, die het stedelijk gebied niet heeft, namelijk rust, openheid en natuur. 

 

Toeristisch beleid Nationaal Bureau voor Toerisme & Congressen

Meer specifiek over trends in toerisme is het goed naar het beleid van het NBTC te kijken.

Het NBTC verwacht dat het toerisme naar ons land tot 2030 nog met 50% zal groeien. Om enerzijds aantrekkelijk te blijven voor toeristen en anderzijds het groeiende bezoek in goede banen te

leiden, heeft het NBTC het concept van HollandCity ontwikkeld. 

 

HollandCity speelt in op het compacte karakter van Nederland. Een onderdeel hiervan zijn thematische verhaallijnen die als denkbeeldige metrolijnen door Nederland lopen. Ze verbinden plekken met elkaar via een thema of interesse. Via de verhaallijnen ontdekken internationale bezoekers ook minder bekende bestemmingen in Nederland.

  • Verhaallijnen trekken bezoekers naar meer locaties en naar nieuwe plekken.
  • Elke verhaallijn is afgestemd op de interesses van bezoekers.
  • Spreiding van bezoekers zorgt voor een sterker regionaal verdienvermogen en ontlasting van hotspots.

 

Trends vrijetijdsbesteding

De wereld is in beweging. Globalisering, individualisering, informatisering, vergrijzing, migratie. Deze ontwikkelingen leiden tot onzekerheid en ook tot andere patronen in cultuurbezoek en vrijetijdsbesteding. In het oog springende trends daarbij zijn: 

  • Zoektocht naar authenticiteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid. Van belevenis naar betekenis en zingeving. 
  • Storytelling: veel van wat we doen draait om het vertellen van verhalen. Ook musea worden steeds meer gezien als plek van storytelling. 
  • Die nieuwe cultuurbeleving of vrijetijdsbesteding is vaak onderdeel van een package deal: museumbezoek gecombineerd met diner, of verdieping door een workshop of rondleiding achter de schermen. 
  • Duurzaamheid en respect voor de aarde, we staan steeds vaker stil bij consequenties voor onze leefomgeving. Dat verwacht men ook van de cultuur- en erfgoedsector.  
  • Co-creatie. Niet meer van boven af iets opleggen maar echt samen aan het werk, in gelijkwaardigheid. Co-creatie is aan een opmars bezig, zeker omdat het de basishouding is van jonge mensen. Zij zijn gewend om mee te beslissen, mee te denken en hun talenten samen in te zetten. 

 

Voorne-Putten heeft eigenlijk alles wat een vakantieganger nodig heeft:

 

Stranden, natuur, historische steden en pittoreske dorpjes. Toch is het eiland nog relatief onbekend onder recreanten in binnen- en buitenland. Het strand van Rockanje kennen veel mensen wel, net als de historische stad Brielle. Maar Voorne-Putten zegt veel mensen niets. Met het merk VESTINGEILAND HOLLAND en door constructieve samenwerking kan dat worden verbeterd.