De Stichting VESTINGEILAND-HOLLAND ontwikkelt een samenwerkingsverband tussen musea en historische organisaties op het eiland Voorne-Putten.

De stichting is in juli 2020 opgericht door het bestuur van de Stichting Ramtorenschip Buffel

( www.debuffel.nl)  met als doel om de belangrijke en interessante geschiedenis van het dubbeleiland Voorne-Putten zo aantrekkelijk mogelijk aan het publiek uit binnen- en buitenland te presenteren en toegankelijk te maken. Eerder, in 2018,  is door het bestuur van de Stichting Ramtorenschip Buffel de oprichting van de Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis gerealiseerd. Dit in samenwerking met de Stichting Droogdok Jan Blanken ( www.droogdok.nl ) en de Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis ( www.stadsmuseum-hellevoetsluis.nl ) Dit met een vergelijkbare doelstelling als de Stichting Vestingeiland Holland. De Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis, welke door de gemeente Hellevoetsluis werd gefinancierd waardoor professionele ondersteuning kon worden ingehuurd,  heeft in de loop van 2021 haar naam gewijzigd in de Stichting Fortresse Holland. (www.fortresseholland.nl)  Gelet op het feit dat per 1 januari 2023 de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis fuseren tot één gemeente Voorne aan Zee, waardoor op gemeentelijk subsidiegebied en cultuurbeleid meer sprake zal zijn van gemeenschappelijke belangen, is reden om intensiever aan diverse vormen van samenwerking gestalte te geven. Daarom ligt hier des te meer een kerntaak van de Stichting Vestingeiland Holland  om de samenwerking tussen musea en historische organisaties en verenigingen op Voorne-Putten te bevorderen. Daarbij is een belangrijk doel dat de bij stichting aangesloten organisaties gebruik kunnen gaan maken van ondersteunende diensten op het gebied van collectiebeheer, fondsenwerving, marketing, tentoonstellingen, huisvesting, kaartverkoop, werving van personeel en vrijwilligers. 

 

De musea en historische organisaties en verenigingen op Voorne-Putten zijn voor hun bestaan over het algemeen afhankelijk van vrijwilligers. Financiën voor professioneel management ontbreekt veelal. Door het bevorderen van intensieve samenwerking wordt het beter mogelijk daar waar nodig deskundig personeel aan te trekken waardoor het verwerven van financiële middelen sneller en doelmatiger kan worden gerealiseerd. 

 

De geschiedenis van met het dubbeleiland Voorne-Putten vormde samen met de vestingsteden Hellevoetsluis, Brielle , Willemstad en Heusden,  de zuidelijke water-verdedigingslinie van het rijke Holland tussen de 17e en 20e eeuw. Nu is het een aantrekkelijk gebied voor strand-, water- en natuurliefhebbers met monumentale steden en vele verblijfs- en uitgaansmogelijkheden, waaronder  musea, hotels, verblijfsaccomodaties, jachthavens, sportparken, recreatieparken en eetgelegenheden. De ontwikkeling van het toerisme op met name Voorne rechtvaardigt des te meer initiatieven te ondernemen om op het eiland een aantrekkelijk museaal aanbod te realiseren.  

 

 

 

 

 

Droogdok Jan Blanken
www.droogdok.nl
Droogdok Jan Blanken www.droogdok.nl