Project Historische Kade Voorne

 

Inleiding 

Door de Stichting Historyland wordt in samenwerking met de Stichting

Vestingeiland Holland het “Project Historische Kade Voorne” ontwikkeld. Het plan beoogt  de realisatie van een tijdlijn in thema tentoonstellingen op binnen en buitenterreinen op Historyland en door het bouwen van replica’s van panden aan een pad dat overgaat in een kade die in het tijdsbeeld van de 16e t/m 19e eeuw passen. Te beginnen in de tijd van de Romeinen.  Het hele project sluit daarmee aan bij de andere museale thema’s van Historyland.

 

Historyland als routewijzer in Museumland door samenwerking

historische kade
historische kade

 

 

 Historyland wil zich ontwikkelen als startplaats voor het bezoeken van interessante historische plaatsen op Voorne Putten. Dat wil zij doen in samenwerking met musea en historische verenigingen en organisaties op het eiland Voorne-Putten maar ook daarbuiten. Zo wordt momenteel via de Stichting Vestingeiland Holland samenwerking gezocht met het Archeon in Alphen aan de Rijn ( www.acheon.nl  en zijn contacten gelegd met de Vereniging van Vrienden van het Archeon ( www.vrienden-archeon.nl

 

Middels samenwerkingsovereenkomsten kunnen bij de Stichting Vestingeiland Holland aangesloten musea en organisaties zich middels de tijdlijn van de Historische Kade Voorne presenteren door een (klein) deel van de tentoonstelling in te vullen. 

 

Ambachtelijke demonstraties waaraan publiek kan deelnemen

 

De smid
De smid

Het is het plan om partnerovereenkomsten met zoveel mogelijk ambachtelijke ondernemingen te sluiten. Daarbij wordt gedacht aan bedrijven die belangstelling hebben om op een bijzondere wijze hun producten onder de aandacht van het publiek te brengen en die bereid zijn te investeren in een historische werkplaats binnen Historyland. Zij kunnen daarin tonen welke producten zij verkopen en hoe hun producten worden gemaakt. Te denken valt aan een edelsmid, meubelmaker, pottenbakker, schoenmaker, touwslager, zeilmaker,broodbakker,wijnbouwer, bierbrouwer, glasblazer, schilder,  beeldhouwer, beeldsnijder, scheepstimmerman, etc. Behalve het demonstreren van producten dienen zij ook bereid te zijn workshops te organiseren.

 

Informatie kan worden ingewonnen door een mailtje te sturen  naar info@vestingeilandholland.nl