STICHTING VESTINGEILAND HOLLAND

 

Wat vooraf ging

De stichting Vestingeiland Holland  is het tweede initiatief van het Marine Museum Ramtorenschip Buffel om de bijzondere geschiedenis van het eiland Voorne-Putten zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor publiek.

Om dat te kunnen realiseren wil de stichting met name niet commericiële organisaties op management gebied ondersteunen. M.b.t. dat doel nam dat bestuur in 2018 ook het initiatief tot de oprichting van de Stichting Ontwikkeling & Exploitatie Museumkwartier Hellevoetsluis. Dat initiatief heeft inmiddels uiteindelijk geleid tot de oprichting van een openluchtmuseum in Hellevoetsluis waarbij de hierbovengenoemde stichting een naamswijziging heeft ondergaan en de naam Stichting Fortresse-Holland heeft gekregen. Inmiddels is een museumloods ingericht dat per 1 april 2024 toegankelijk is voor publiek. Uitvoerige informatie is te vinden op  www.fortresseholland.nl .

 

Waarom Vestingeiland Holland

Veel activiteiten, tours, bezoeken aan attracties en musea worden pas gekozen op het ogenblik dat een bezoeker zich al op de bestemming bevindt.  Het is dan ook zaak dat die bezoeker het aanbod gemakkelijk vindt en goede en praktische informatie wordt aangeboden en wordt verleid dit bijzondere gebied te bezoeken.

Voorne-Putten, het gebied waarop  Vestingeiland Holland zich richt, trekt jaarlijks steeds meer bezoekers. Vestingeiland Holland wil het  daarom voor de toerist met belangstelling voor de historie van Voorne-Putten zo makkelijk mogelijk maken en wil zich daarom concentreren op het zo goed mogelijk ontvangen , faciliteren (plek geven) en aantrekken van museumbezoekers en toeristen. En dat, waar mogelijk, in nauwe samenwerking met andere organisaties, zowel commercieel als niet-commercieel en professionele ondersteuning bieden daar waar dat nodig is. De stichting zelf heeft geen commercieel en winstgevend doel en is voor het ontwikkelen van haar activiteiten financieel afhankelijk van deelnemende organisaties en bedrijven. 

 

Het werkgebied van Vestingeiland Holland maakt deel uit van de Metropoolregio-Rotterdam-Den Haag en speelt een belangrijke rol tussen het  steeds voller wordende Zeeland en de zuidelijke Randstad, als poort naar Zeeland en poort naar Rotterdam-Den Haag. Die watergebonden dubbelfunctie van het eiland en omgeving biedt – ook vanuit het historisch perspectief – een goede basis om het cultuur-toeristisch concept met de  vestingsteden Hellevoetsluis & Brielle en hun roemrucht verleden, verder uit te bouwen. 

 

Welke dienstverlening wil Vestingeiland Holland gaan bieden

Vestingeiland Holland wil  via haar website verschillende arrangementen, activiteiten, tentoonstellingen en evenementen aan gaan bieden in samenwerking met diverse organisaties op Voorne-Putten. Commerciële en niet commerciële organisaties. Daar kan gedacht worden cultuur-historsche organisaties, recreatiebedrijven, verblijfsaccomodaties, hotel en horeca bedrijven.

De marketing van Vestingeiland Holland wordt een plan van samenwerking en sluit aan op de regionale plannen voor infrastructuur en bezoekersmanagement. Die positionering kiest voor een historisch oud verhaal in een nieuw voor toeristen aantrekkelijk jasje. Versterken van de kracht van Voorne-Putten als aantrekkelijk verblijfsgebied voor jong en oud en voor ieder wat wils. 

Lokaal zal het van  belang zijn dat in de toekomst zoveel mogelijk partijen tot samenwerking te bewegen.

Dat voorkomt versnippering en vergroot de herkenbaarheid van de communicatie. Daarom worden in de komende tijd  contacten gelegd met bovengenoemde partijenfase om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Het plan is dat de stichting medio 2025 vorm gaat krijgen en concrete samenwerkingsovereenkomsten kunnen worden gesloten.